Photography: Elena Zhogol @kotofot.prod
Stylist: Ilona Lutsenko @msladyilona
Model: Alyona Yegorova @yegorova_alya
Makeup Artist: Maryna Zhylova @zhylovamaryna