Photography and Wardrobe Stylist: Evgenia Karetina @jenyakaretina
Model: Daria Model Agency: @lilasmodels
Make Up Artist: Kate Hanitsch @kate_shestakova