Photography: Dariya Klimakova @darklvision
Stylist: Eugene Katin @kdgini
Model: Anastasia Romanova @lisanastya_ and Margarita Astakhova @mrgrtast
Makeup Artist and Hair Stylist: Anfisa Chernukhina @muabyanfa