Photography: Ozgur Baykal @ozgurbaykal.works
Stylist: Ilayda Özgenç @ilaydaozgenncc
Model: Polina @imrsbond at @zhara.models