Photography: Tina Konovalovа @knvlvphoto and Anastasia Pavlyuk @a.pavliiuk
Models: Olga Karadon @helgakaradon, Maryna Koval, Nicoletta Nicolyuk @nikam_nikoluk Makeup Artist: Maryna Ihnatenko @marina.ign_
Brand: Koreiko Corset House by July Koreiko @koreiko_corset_house