Photography: Elena Zhogol @kotofot.prod
Stylist and Fashion Designer: Ganna Sytnikova @gannasytnikova
Model: Inna Ponomarenko @innaitsme
Makeup Artist: Anna Bulenok @annabulenok
Hair Stylist: Oleksandr Sytnikov @sytnikovsalon