Photography: Lyubov Belyavtseva @lyubovbelyavtseva
Stylist: Ilmira Bridge @mirabridge
Model: Daria Gressa @dariagressa
Makeup Artist: Anastasia Kauk @anastasia.kauk
Hair Stylist: Yuliya Zhakova
Assistant: Anna Kurmaeva @solar.anny
Retoucher: Anna Lyagina @anyy_retoucher