Photography and Retouch: Anita Krysiak @anitakrysiak.fotografia
Model: Natasha Karpovitz @natashakarpovitz
Make Up Artist and Hair Stylist: Natalia Wszelaki @wszelakymakeup
Assistant: Kacper Skoczylas @zabawny