Photography: Lyubov Belyavtseva @lyubovbelyavtseva
Stylist: Victoria Startseva @vikastarceva
Model: Victoria Shoynhorova @ria_shine
Makeup Artist: Tatiana Shumilina @shumy_mua
Hair Stylist: Ekaterina Pokornaya @hair_by_pokornaya
Producer: Daria Valiguras @valiguras.photo
Creative Director: Karina Bondar @ph.clairsvile
Retoucher: Yelizaveta Shaporova @shaporova_retouch