Photography: Veronika Starova @veronikastarova_foto
Stylist: Elena Borodetskaya @elena.borodetskaya
Model: Liudmila Sukhoverkova @mila_verk
Makeup Artist: Ekaterina Sazhina @makeup_sazhina