Photography by Aleksandra Fedorova @ph_alex_fedorova
Wardrobe Styling by Anastasiya Nazarova @anazarova
Model Naina Tri @nainatri Model Agency @Rfmodels _mm
Make up by Angelika Lieva @mua_lika_li