Photography: Elena Elnomorka @elnomorka
Stylist: Viktoria Bazarova @viktoryko @viktoryko_style
Model: Sofia Serebryakova @klarion25 @triumpfmodels
Makeup Artist: Veronika Roni.make @roni.make
Creative Director: Ekaterina Stelmakh @katushkinskosh
Fashion Designers: Aleksandra Potapova @embody_studio, Dmirty Kudryavtsev @dmitrykydryavtsev, @anrostore, @satin.birds
Accessory Designer: Gemsonline @gemsonline.ru